ABOUT ANTS

ANTS is the leading technology-driven integrated programmatic advertising platform in Southeast Asia.

Founded in 2014, ANTS’s mission is to unleash the full economic potential of digital media companies.

After 5 years, ANTS wants to specify the company’s services and businesses for the user to understand. They come up with the idea of creating set of sub-logos that could consitently and abstractly descbribe each business of the whole system. They asked TELOS to help with such requirement.

COLORS

ANTS is the leading technology-driven integrated programmatic advertising platform in Southeast Asia.
Founded in 2014, ANTS’s mission is to unleash the full economic potential of digital media companies. After 5 years, ANTS wants to specify the company’s services and businesses for the user to understand. They come up with the idea of creating set of sub-logos that could consitently and abstractly descbribe each business of the whole system. They asked TELOS to help with such requirement.

ANIMATION

ANTS is the leading technology-driven integrated programmatic advertising platform in Southeast Asia.
Founded in 2014, ANTS’s mission is to unleash the full economic potential of digital media companies. After 5 years, ANTS wants to specify the company’s services and businesses for the user to understand. They come up with the idea of creating set of sub-logos that could consitently and abstractly descbribe each business of the whole system. They asked TELOS to help with such requirement.

THANKS FOR WATCHINGLưu Trọng Nhân
Creative thinker. Entrepreneur

Xin chào, mình là Lưu Trọng Nhân, và website này được tạo ra để mình trưng bày những thứ hay ho đã làm được cũng như chia sẻ một cách vụn vặt về chuyên môn, những góc nhìn, những lý thuyết ... cũng như những thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Bất cứ lời đề nghị hợp tác hay rủ rê cafe bàn chuyện "cùng làm cái gì đó đi" đều rất tuyệt vời đối với mình nên các bạn đừng ngại để lại thông tin hoặc connect qua các kênh social network nhé.

Cảm ơn đã ghé chơi :D.

Xin chào, mình là Lưu Trọng Nhân, và website này được tạo ra để mình trưng bày những thứ hay ho đã làm được cũng như chia sẻ một cách vụn vặt về chuyên môn, những góc nhìn, những lý thuyết ... cũng như những thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Bất cứ lời đề nghị hợp tác hay rủ rê cafe bàn chuyện "cùng làm cái gì đó đi" đều rất tuyệt vời đối với mình nên các bạn đừng ngại để lại thông tin hoặc connect qua các kênh social network nhé.

Cảm ơn đã ghé chơi :D.

loading... Mình đang nhận thông tin, xin chờ chút nhé...